Lovačko društvo “Kuna”

Predsjednik dipl. ing šumarstva Nenad Vukadinović

Lovačko društvo ”Kuna” obuhvaća članove Drežnice i Jasenka a, ima članova i iz drugih mjesta RH.

Broj lovišta: IV/19

Naziv: Mala Javornica

Županija: Karlovačka

Tip lovišta: otvoreno

Broj ugovora: 260

Ovlaštenik prava lova: LD KUNA Drežnica

Adresa: Centar 9, 47313 Drežnica

Glavne vrste divljači: jelen obični, srna obična, svinja divlja, smeđi medvjed

Površina lovišta: 5039,00 ha

Facebook komentari