Sve što mislite da znate o adikciji je pogrešno!

Johann Hari je želeo da pomogne bliskim osobama koje su se borile sa zavisnošću. Želeo je da sazna šta uzrokuje zavisnost počevši od droga pa do smart telefona.

Ono što svi znamo je da način na koji smo pokušavali da pomognemo zavisnicima u poslednjih 100 godina nije uspešan. Johann nam objašnjava zašto je to tako.

Facebook komentari