Starac Kleopa – kratke duhovne pouke

Za svu Pravoslavnu braću i sve ostale koji bi trebalo da se vrate izvornoj Pravoslavnoj veri kako je i sam Hristos blagoslovio i koju nikada nije napustio Sveti Duh.

 

Facebook komentari