Plastic Planet

Isprva nije bilo plastike na planeti Zemlji. Ali onda, 1907. godine, pojavio se belgijski hemicar Leo Hendrik Baekeland.

On je izumeo bakelit, prvi potpuno sintetican proizvod, nacinjen od nafte. Nakon kamenog doba, bronzanog doba i gvozdenog doba, sad imamo plasticno doba. Mi smo deca plasticnog doba.

Facebook komentari