OBAVIJEST za autobusnu liniju Ogulin-Bjelsko- Jasenak- Drežnica

Grad Ogulin je u dogovoru sa Autotransom odlučio da za vrijeme trajanja zimskih praznika, jednom tjedno-srijedom- vozi autobusnu liniju Ogulin-Bjelsko- Jasenak- Drežnica.

Autobus se uvodi radi bolje povezanosti ovih naselja sa gradom Ogulinom. Mještani su još za vrijeme ljetnih praznika tražili da se ova linija uvede i sada Grad nastavlja prometno povezivanje naselja na korist i zadovojstvo svih koji koriste ovu uslugu.

Facebook komentari