Način za lečenje raka se krije od javnosti, a tako je jednostavan!

Dr. Edward Group objašnjava kako se leče bolesti i zašto se ne dozvoljava da javnost sazna da farmaceuti i savremena medicina nikada neće pronaći lek za rak za čije istraživanje uzimaju od građana ogroman novac.

Facebook komentari