LJUBI BLIŽNJEGA SVOJEGA KAO SAMOGA SEBE

Gospod u Jevanđelju kaže:  ”Ljubi Gospoda svim srcem svojim..i bližnjega svojega KAO SAMOGA SEBE” Treba da se zadržimo na ovome . Zašto Gospod nije rekao da ljubimo drugoga VIŠE od sebe nego je rekao KAO SEBE?

Dakle Gospod nije rekao da ljubimo bližnjega svojega van svojih mjera tj. nije rekao da ljubimo bližnjega VIŠE OD SEBE NEGO KAO SEBE. Ljubiti kao sebe to Gospod traži. Također Gospod kaže:”Činite drugima ono što želite da  drugi vama čine.” Dakle ono što želimo da drugi čine nama da ne bude preteško za njih jer mi to  ni sami sebi ne želimo da od nas to neko traži preteške stvari. Ili ono što ne želimo (ne možemo)da mi činimo drugima da ne tražimo da drugi čine nama (ako vidimo da to ne mogu..) tj. da ne stavljamo teret koji netko nije kadar nositi ili da sami na sebe ne stavljamo teret koji nismo kadri nositi jer i to se zna desiti. Osećanje dakle Gospod traži od nas tj. saosjećanje.      

Drugoga ljubiti kao sebe, ne više od sebe, jer ako ja volim drugoga kao sebe onda mu želim ono dobro koje i sebi želim tj. ako ja imam kuću a on nema onda ja želim i njemu da pomognem da on ima kuću i pomažem mu da i on ima, ali ne tako da mu ja dam  svoju kuću i sebe ostavim na cesti jer to je više od sebe. Ako mu ja dam svoju kuću jer ga volim, a sebe ostavim na cesti onda više ne mogu da mu želim što i sebi želim jer ja to više nemam . Onda sam ja ugrožen jer sam na cesti i upao sam u tugu i nevolju i ne samo to nego sada ja gledam na tog svog koga sam volio sa tugom zbog toga što ja više ništa nemam… Gospod nam neće poslati novu kuću kad smo sami dobrovoljno sebe lišili svoje i nije ni da treba da tražimo niti da Boga poslje krivimo kad smo sami sebe kaznili svojim dobrovoljnom odlukom. Tako sam sam sebe kaznio jer nisam pravilno tumačio riječi Spasitelja.  Dakle, sam Gospod ne stavlja na nas teret koji nismo kadri nositi nego to stavlja nečastivi koji nas zanosi u stvari nerealne i preteške.

Za velike podvige potrebna je i velika vjera i velika pomoć Božija. Moramo realno sagledati sebe i u skladu sa svojim duhovnim položajem kao i faktorima jesmo li u porodici itd. Donositi pravilne odluke da ne povredimo sebe ni druge oko sebe. Gospod od nas ne traži djela teška i naporna koliko srce naše da naporom očistimo i njemu predamo. Pa i samo čišćenje srca nije od nas nego od Boga. On je taj koji čisti a naše je da se ispovjedimo i Pričestimo a On dalje dela i krči put i stepenice nam spušta da se penjemo kada izvršimo ono što je ljudsko on čini ono što je Božansko. Zato se ne možemo gorditi da nešto duhovno imamo kada je sve od Boga.Ne traži Bog da sebe izlažemo mučeništvima na silu i iz čista mira nego traži srce naše u bogatstvu i siromaštvu u onome gdje jesmo i gdje živimo. Život je jednostavan no naš um voli da mnogo komplicira i napravi na kraju sam sebi štetu i gore sebi. Nečastivi voli i Jevanđelje da okrene u svoju korist…i važno je ispravno shvatiti hrišćanstvo i sebe samoga i zadatak koji nam je od Boga dat ovdje i sada. Da činomo onako kako Bog nam je dao u ovome svijetu a ne kako mi zamišljamo i želimo i mislimo da je dobro. Amin. Bože daj.

Autor: Jovan Orelj

Facebook komentari