Lažne radosti

Naš život na Zemlji prožet je potrebom da budemo sretni. Čovjek ima u sebi usađenu – urođenu potrebu da stremi svojim bićem ka sreći i ljepoti u svom životu. Narodna uzrečica glasi:”Nije zlato sve što sja”. Čovjek je biće koje kroz život stiče iskustvo kako od drugih ljudi tako i na svojoj koži. 

Iskustvo prolaska kroz razne životne okolnosti, naša djela i nedjela, uče nas postepeno šta nam je na korist a šta nije. Šta nam donosi istinsko dobro u dušu a šta ne.

Čovjeku se u životu i kroz život pružaju razne lažne radosti. Kako to da radosti mogu biti lažne? Onda one nisu radosti ili jesu? Da, postoje baš tako lažne ili privremene radosti  koje su vezane za uzrečicu ”Nije zlato sve što sja”. Lažne radosti dakle sjaje i privlače čovjeka no kada se čovjek približi tom sjaju i sagleda ga, shvati da tu zalata nema nego da će taj sjaj kad tad postati jedna obična rđa. Neprijatelj ljudskog roda seje lažne radosti svuda oko nas koje nas zavode i čija je uloga da nas zavode i ako je moguće unište na kraju krajeva.  Sve te lažne radosti su ono što je narod okusio i predao nama kao ono što nije dobro.

Lažne radosti kadre su čovjeka iz dana u dan zavoditi,obmanjivati i držati u svojoj vlasti, činiti čovjeka čas sretnim čas očajnim i odvoditi ga sve dublje i dublje u ponor iz kojeg je naposljetku sve teže i teže izaći. Čovjek tako dok ”ne ispeče zanat” muči se sam sa sobom dok ne ”shvati” da boravi u laži, da svaka lažna radost jeste PREVARA koja počenje samo sa SLADOŠĆU I UZBUĐENJEM, a završava sa PROKLETSTVOM , BJEDOM I DEPRESIJOM. Uzrok svake depresije jeste lažna mjesto prave radosti. Prave radosti nalaze se upravo u odbijanju i ne izvršavanju onoga što nam izgleda kao zlato a ustvari je obmana. NE IZVRŠAVANJE i BORBA proti lažnih radosti ovoga svijeta jeste početak prave radosti. Prava radost stiče se tako dakle – BORBOM protiv LAŽNIH – ZLIH RADOSTI. To je težak posao ali svaki težak posao donosi pravu radost. Taj posao je iznad svih posala na Zemlji zato što se tiče naše duše i našeg unutarnje radosti, ljepote i mira. Jedino borba protiv obmane zlih tobože radosnih djela koja nas čine depresivnima i očajnima dovodi čovjeka u stanje da ga ta obmana nemože obuzeti. Zlo na nas ide preko toga što nas nagovara da činimo zlo. Da bi nas nagovorilo na nešto što nije dobro koristi se taktikom obmane kao kad pecamo ribu mi stavljamo crva na udicu da riba nebi vidjela udicu i da bi je crv privukao no potom ona biva izvan vode i njoj nastupa smrt. Isto je i sa čovjekom . Čovjeka se lažnim sjajem, prividnom ljepotom zla, navlači da učini zlo djelo a to zlo djelo kada se izvrši čovjeku donosi kao krajnji rezultat očaj, depresiju i muku, kajanje odnosno jedonom riječju duhovnu smrt.

Lažne radosti predlažu da se ponove. Iznova nas opet navodeći na isto djelo iako smo već osjetili njegov  ružni  kraj  pogotovo onaj ružni koji je ustvari prava suština lažnih radosti dok ovaj lijepi dio služi samo kao mamac da bi zlo moglo da nas obuzme i uništi. KAO ŠTO ZNAMO SVE LAŽNE RADOSTI OVOGA SVIJETA: ALKOHOLIZAM, NARKOTICI, BLUDNIŠTVO, KRAĐE, UBISTVA, ZAVISTI, LAGANJE, ne uzdržavanje u hrani tj. ne držanje posta itd… ZAVRŠAVAJU TRAGIČNO. Nema nijednog primjera sretnog završetka nekoga alkoholičara, narkomana, bludnika, lopova, lažova, izjelice..Svaki ako se nije pokajao tj. prestao sa izvršavanjem  zlih djela lažnih radosti završio je žalosno i tragično. Opomenimo se bezbrojnih tužnih primjera koji nas opominju na kraj puta svakoga čovjeka koji se upuštao u lažne radosti i nije ih obacio zato što su LAŽNE i ZLE i otrovne za ČOVJEKA nego se zanosio sa njima i tako stradao do krajnje propasti tjela i duše.. Da nepričamo o onome šta sve čovjek izgubi u ovome životu zbog lažnih radosti, a kamo li o onome čega se je sve čovjek lišio poslje smrti. Zamislite samo kako je tužno duši čovjekovoj gledati iz muke pakla na raj i one duše koje su u raju a koje su bile PAMETNE, a ne naivne.  Kakav je jad biti svjestan da smo za tako malo zemaljskog života PROPUSTILI VJEČNU PRILIKU I VJEČNU RADOST, ZA MALO TRUDA I ODRICANJA!  Za malo prezrenje samoga sebe i svojih želja, za malo karaktera prema sebi samome i govorenja sebi NE i DOSTA! Sada je trenutak braćo i sestre da se zamislimo,da se pokrenemo i još nam traje prilika da odlučimo se za svoje vječno DA, DOBROTI I MILOSTI,  umjesto žalosnoga pripadanja svojoj bjedi ,svojim željama tj. lažnim radostima. Amin. Bože daj vječno nam spasenje!

Jovan Orelj – teolog

Facebook komentari