Kremansko proročanstvo

Proroci Miloš i Mitar Tarabić bili su kumovi sveštenika prote Zaharija Zaharića. Njemu su otkrivali šta će biti, a on je kao pismen čovjek to zapisao. Bilo je dosta zloupotrebe ovog proročanstva ali se istina sačuvala sa koljena na koljeno, među potomcima. Poruka ovoga proročanstva jest da je Bog stvorio nebo i zemlju i sve vidljivo i nevidljivo. Zemlja nam je darovana da na njoj i od nje živimo i Boga poštujemo i slavimo. To je najveća istina za sve narode, sve ljude i svakog čovjeka pojedinačno. Čovjek ne smije biti samovoljan i živjeti po svojoj volji, već po Božijoj o čemu nas najbolje uči najsavršenija molitva OČE NAŠ!

Facebook komentari