EDIC Karlovac organizira Dan sporta 16.09.2015

dan_sporta_edic_2015

U svrhu promicanja sporta kao sastavnog dijela svakodnevnog života, Europe Direct centar Karlovac ove godine, u suradnji s Upravnim odjelom za europske poslove Karlovačke županije i Karlovačkom športskom zajednicom, organizira Dan sporta, koji će se održati u srijedu, 16. rujna, u Športskoj dvorani Karlovac.

Europska unija u svom djelovanju pokriva gotovo sva područja života pa tako i sport. Dana 1. siječnja 2014. godine stupio je na snagu novi EU-ov program financiranja za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport naziva Erasmus+. U programu se po prvi puta nalazi posebno poglavlje o sportu s proračunom od 266 milijuna eura (otprilike 1,8% ukupnog proračuna za Erasmus+).

Ciljevi Erasmus+ aktivnosti u području sporta su podržavanje aktivnosti koje povećavaju sposobnost i profesionalnost, poboljšavanje upravljanja kompetencijama, te povećanje kvalitete provedbe projekta EU, kao i stvaranje veza između organizacija u sportskom sektoru. Konkretnije, ove aktivnosti trebaju težiti otkrivanju prekograničnih prijetnji integritetu sporta, promicati i podržavati dobro upravljanje u sportu, promicati dobrovoljne aktivnosti, socijalno uključivanje i jednake mogućnosti u sportu, podizati svijest o zdravstvenim prednostima fizičkih aktivnosti, te povećati sudjelovanje u sportu.

Prema Europskoj uniji, sport nema samo ulogu zdravog života i fizičke aktivnosti, već društvenu i ekonomsku ulogu. Sport ima snažan potencijal za doprinos pametnom, održivom i uključivom rastu i otvaranju novih radnih mjesta kroz svoje pozitivne učinke na socijalnu uključenost, obrazovanje i osposobljavanje, te javno zdravstvo. Pomaže ograničiti zdravstvene izdatke poboljšanjem zdravlja i produktivnosti stanovništva te osigurava višu kvalitetu života kroz starost. Dobrovoljne aktivnosti u sportu mogu doprinijeti zapošljavanju i društvenoj uključenosti, osobito među mladima. S druge strane, sport je suočen s nizom prijetnji kao što su doping, nasilje i netolerancija od kojih sportaši, osobito mladi, te građani trebaju biti zaštićeni. Ekonomska dimenzija sporta očituje se u tome da sport predstavlja veliki i brzorastući sektor gospodarstva. Oko 2% globalnog BDP-a generira sportskom sektoru. Veliki sportski događaji i natjecanja pružaju jak potencijal za razvoj turizma u Europi. Sport je, u stvari, suradnik strategije Europa 2020. No, velika većina sportskih aktivnosti odvija se u neprofitnim strukturama na temelju dobrovoljne aktivnosti. Održivost financiranja takvih struktura može biti razlog za zabrinutost te bi financijska solidarnosti između profesionalnog i amaterskog sporta trebala biti ojačana.

Upravo zato Europska unija ojačala je izvor sredstava financiranja za sport. Za sada glavni program za financiranje sporta je Erasmus+. Iako postoji posebno poglavlje posvećeno sportu, treba napomenuti da se projekti iz područja sporta mogu financirati i kroz druga poglavlja u programu Erasmus+, kada se sport koristi kao ‘alat’, na primjer u kontekstu aktivnosti mladih. S obzirom na to da je sport transverzalno oruđe, koje se koristi u promidžbi zdravog načina života, društvene uključenosti i regionalnog razvoja, projekti iz područja sporta mogu dobiti financijsku potporu kroz različite europske programe financiranja, uz uvijet da se poštuje princip dvostrukog financiranja. Navodimo nekoliko primjera:

– Regionalna politika – projekti trebaju pridonositi regionalnom razvoju,
– Program Zdravlje – projekti trebaju pridonositi tjelesnoj aktivnosti i aktivnom načinu života,
– Program Prava, jednakost i građanstvo – projekti trebaju poticati nediskriminaciju, borbu protiv rasizma, ksenofobije, homofobije i drugih oblika netolerancije.

Kao što je spomenuto u uvodu, u svrhu promicanja sporta kao sastavnog dijela svakodnevnog života, Europe Direct centar Karlovac ove godine, u suradnji s Upravnim odjelom za europske poslove Karlovačke županije i Karlovačkom športskom zajednicom, organizira Dan sporta, koji će se održati u srijedu, 16. rujna, u Športskoj dvorani Karlovac. Program događanja sastojat će se od dva dijela – prvog, koji bi bio teorijski te bi se sastojao od predavanja, dok će se drugi dio odnositi na demonstracije raznih sportova. Na predavanjima svi zainteresirani moći će doznati sve o načinima financiranja sporta, a predavači će biti uvaženi međunarodni gosti Thomas Pseiner, Michael Trinker, Thomas Hirschböck, te domaći predavači Alma Papić, Vladimir Šadek i Želimir Feitl. Demonstracije sportova ostvarit će se u suradnji s klubovima s područja Karlovačke županije. Program će započeti u 10 i trajati do 14 sati.

Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže u što većem broju. Be active!!!

Facebook komentari