Arhangel Mihailo spasava grešne

arhangel-mihailo

Reč, proiznesena Ocem našim Timotejem, patrijarhom Aleksandrijskim, poštovanja dostojnim. On je sastavio ovu reč povodom praznika Svetog Arhangela Mihaila (6. septembra), da bi pokazao veliku milost, darovanu od Boga ljudima. 

Mir Božiji neka siđe na vas, braćo hrišćani. Poslušajte, braćo, šta se dogodilo samnom, Timotejem, slugom Isusa Hrista. Jednom sam se uputio ka svetom životvornom krstu i grobu gospodnjem i ka svetim mestima, kojima je išao gospod naš Isus Hristos. I tako sam dospeo u dom Svetog Prohora, ljubljenog učenika jevanđeliste Jovana Bogoslova. Posle dugotrajnog traženja, nađoh knjigu koju je Prohor napisao. U toj čudesnoj knjizi pročitah sledeću veliku utehu Jovana Bogoslova:

Jednom sam išao u pratnji Angela Božijeg koji mi je objašnjavao nebeske tajne o ljudima. I čujem tada šum, sličan šumu mnogih voda koje padaju sa velike visine. Kada sa angelom dođoh bliže, videh tada ogromno jezero i strašan kazan put nepokajanih grešnika. Ja upitah mog pratioca: “Objasni mi, zašto je ta jama toliko duboka?” Ugledao sam ognjenu lavu sa velikim dimom, ona je ključala i sa hukom se podizala trista metara u visinu, i nekakvi crvi, veličine zmije, gmizali su po telu grešnika u tom jezeru – bezdanu. “Oče Jovane, prijatelju Božiji, mučenje koje gledaš strašnije je od svake kazne.

Ovo jezero može da primi u sebe sav svet, dubina je njegova beskonačna, zmije i crvi koji grizu tela grešnika i brane im da se spuste u dubinu jezera tokom trista dana a zatim im zabranjuju da se podignu sa dna uz pomoć kolca za koji su grešnici privezani.” I Jovan gorko zaplaka zbog pogibije grešnika. “Ne plači, Oče Jovane,prijatelju Božiji, ne plači. Uskoro ćeš ugledati veliku radost, zahvaljujući Arhangelu Božijem Mihailu. Velika je ljubav Božija prema Arhangelu Božijem Mihailu.”

Tada ugledah u čudesnoj lepoti samog ahistratiga Mihaila u neobičnoj lađi heruvima i serafima, u pratnji mnogih angela i svetih, velikih proroka i mučenika, kako se približavaju ognjenom jezeru. Svi su oni ukrašeni neopisivom lepotom. Tako se arhangeli približavaju grešnicima, predatim na mučenje. Istog časa ugasi se oganj, plamena lava prestade da se podiže, životinje se izgubiše. Kada se sve utiša, Arhangel Mihailo potopi svoje desno krilo u jezero, izvede ih na čvrstu zemlju. Zatim on ponovo susti svoje desno krilo po drugi put i izvadi iz jezera još više duša nego prvi put. Tada Heruvimi i Serafimi padoše ničice pred njim i stadoše da ga mole da i treći put potopi krilo. On uputi svoj dobri molitveni glas ka Gospodu, prinese molbe za spasenje i pogruzi svoje krilo i treći put u jezero i izvede na svom milosrdnom krilu još veće mnoštvo duša.

Tada arhangeli i sveti, uzevši ih, omiše te duše vodom blagodati i pomazaše ih mirom radosti i postaviše ih redom pred lice Božije. Tog časa iza zavese Gospodnje izađe glas koji reče: “Zastupništvo Arhangela Mihaila i majke moje Presvete Djeve i svih mojih angela izabranih, koji su na zemlji ispunili volju oca moga, uvede duše u raj blaženstva, večnosti i pokoja.“ Pri ovom dirljivom susretu Sveti Jovan se udivi sastradavanju Arhangela Mihaila. Anđeo mu reče: “Znaj Jovane, prijatelju Božiji, da se čudo koje ponavlja svake godine 6.septembra (19.) na dan praznovanja u čast Arhangela Mihaila, jer ga je svevideći Bog odredio za vođu nebeske vojske zbog velike pobede koju je on izvojevao nad silama satane.

Kada su judejci nepoštedno prikovali Spasitelja na krst, Arhangel Mihailo bio je toliko tim ogorčen, da su nebo i zemlja potamneli, ne mogavši da podnesu njegovu veliku tugu i žalost. Kada je Spasitelj ustao iz groba, on je odvalio kamen, doneo blagu vest ženama – mironosnicama, i zadržao Satanu, oduzeo mu ono što je imao. Bog je darovao svetom Arhangelu Mihailu veliku silu i vlast, da čak spasava one koji prebivaju u mukama.

Gospod ga je proglasio vođom nebeskih sila i dopušta mu da svake godine 6.septembra izvozi lađu od Heruvima i Serafima da se u pratnji Svetih angela približava dušama osuđenim na mučenje. Arhangel Mihailo pomaže da se spasu oni koji su činili milostinju u ime njegovih mučenika ili svetih. Arhistratig Mihailo predstoji za one koji su pretrpeli žalost i stradanje za ime Gospodnje i zauvek ih oslobađa od kazne. Arhangel Mihailo neće prestati da dejstvuje na dan 6.septembra do skončanja sveta.

Tog značajnog dana , 6.septembra, on pada priklonivši kolena, pred zavesom Božijom, klanjajući se ničice i moli se za duše koje se nalaze u strašnim mukama sve dotle dok Bog pomiluje ljude i sve koji žive na zemnji.

Šestog septembra svi angeli skupljaju se oko Mihaila i zavese Božije. Po blagoslovu Boga svedržitelja, Arhangel Mihailo prilazi odeven u odeždu blagosti i milosrđa, i navešćuje svima da se Bog umilostivio nad svetom i podario ljudima razum i veselja.

Ti si video, Jovane, kako će biti srećan onaj čovek koji je učinio delo milosrđa u ime Arhangela Mihaila, isto kao i onaj koji se potrudio da prepiše ovu knjigu, gde se nalazi taj opis, i ako bude čitao reči ove povesti ili prenese na dar crkvi ovo sveto kazivanje, ili ko postavi sveću ili upali svetilnik, kandilo ili tamjan, učini kakav častan prinos u ime Arhangela Mihaila, on toga neće zaboraviti i nagradiće blagočestivost. ako neko ukaže milostinju siromašnima , prema svojim moćima, a nakon smrti, zbog svog grehovnog života, bude bačen u pakao, tada Gospod neće zaboraviti njegovo dobro i posredstvom Arhangela Mihaila spasiće ga.

Dreznica.net

Facebook komentari